Idrettsfinans sitt formål er gjennom handel, utleie og annen økonomisk virksomhet å bidra til verdiskapning for idretten i Aust-Agder.