Selskapene

Idrettsfinans eier og driver fellestjenester for eiendommene samt for datterselskapene